לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

גרסאות של אודות שישה צבעים

'מעקב שינויים' מאפשר הבחנה בין גרסאות התוכן השונות של פרסום מסויים.

user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM main_term_node r INNER JOIN main_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN main_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN main_forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN main_acl acl ON acl.name = t.tid AND acl.module = 'forum_access' LEFT JOIN main_acl_user aclu ON aclu.acl_id = acl.acl_id AND aclu.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu.uid = 0) AND ( r.nid = 2 ) ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/6tz/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
גרסהפעולות אפשריות
07/06/2008 - 15:23 מאת benSגרסה נוכחית
20/05/2008 - 13:54 מאת ברוך אורן
13/05/2008 - 12:39 מאת ברוך אורן