לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

רכזת מתנדבים - הגדרת תפקיד

הגדרת התפקיד כתובה בלשון נקבה אך מיועדת לכל המגדרים.

רכזת המתנדבים של שישה צבעים היא דמות מפתח בארגון.
כארגון שנשען על מתנדבים, תפקיד זה מהווה את החוליה המקשרת בין קביעת מדיניות הפעלת המתנדבים לבין הוצאתה לפועל.

מה אנו מצפים מרכזת המתנדבים שלנו?
תפקידים עיקריים:

ראייה כוללת של מצב מערך המתנדבים, צרכיו ויכולותיו.
טיפוח והצמחת מערך המתנדבים לרוחב ולעומק.
לימוד ושיפור המנגנון הארגוני בכל הקשור לעבודה עם מתנדבים ועבודה של מתנדבים.
אחריות על מאגר נתוני המתנדבים - מבנה בסיס הנתונים ונהלי אחזקתו.

הסבר לגבי התפקידים:
ראייה כוללת של מצב מערך המתנדבים - מצב מערך המתנדבים מורכב מפרמטרים כגון: כמות המתנדבים, הפריסה שלהם מבחינה גיאוגרפית. מעורבות המתנדבים בקבלת ההחלטות בארגון. מוכנות המתנדבים להתנדב לטווח משימות ולנפח פעילות.

תוצרים
דו"ח שנתי - מערך המתנדבים
פעילות "צבעים בטבע" אחת לחודשיים (בשיתוף פעולה עם רכזת "צבעים בטבע")
דו"ח מקוצר ("בלוג") על מצב המערך - אחת לשבועיים.

תכונות נדרשות:
תקשורת בין-אישית מצויינת.
יכולת עבודת צוות.

נפח המשרה
תפקיד רכזת המתנדבים הינו תפקיד משמעותי ביותר ודורש לכל הפחות 10 שעות עבודה בשבוע.

חפיפה, הדרכה והכשרה
רכזת המתנדבים תעבור חפיפה חיובית עם הרכזת הקודמת או עם בעלת תפקיד בכיר יותר.
בתחום ההדרכה, הרכזת תשתתף בישיבות הצוות של הנהלת שישה צבעים כדי לתאם את הפעילות וכן ללמוד ביחד מהניסיון של השותפים לעשיה.
שישה צבעים תאפשר לרכזת לפחות 2 ימי עיון מקצועיים בשנה בתחום של ניהול מתנדבים, ניהול ארגונים חברתיים וכדומה. זאת במטרה לשפר את היכולות המקצועיות של כל מערך המתנדבים ושל הארגון בכלל.

הערכה
עבודת רכזת המתנדבים תוערך ע"י מנכ"ל הארגון.
ההערכה תתבצע במסגרת השבועית במהלך ישיבת הצוות, ובנוסף לכך, במסגרת פגישת הערכה אישית שתערך פעמיים בשנה.

תגובות

תפקיד רכז מתנדבים

אתה בחוץ או בפנים?!?
ראש לאריות או זנב לשועלים?!?
אדם באמונתו יחיה....
רוני
הגדרת תפקיד של רכז מתנדבים על פי ישיבה ביום רביעי 9/7/08

התפקיד מחייב עבודה יומיומית - התפקיד דורש טיפוח יומיומי של האנשים שרוצים להתנדב.
ניהול מעקב רישום וסדר יום של המתנדבים וקביעת סדרי עדיפויות ושילוב המתנדבים לעבודה בתפקידים ובפעילויות כך שיהיה להם תחושה של וואו לאורך כל השנה.
ישיבה צוות עם רכז המתנדבים לפחות אחת לשבועיים.
ישיבה עם הועד והמתנדבים אחת לחודש
העברת דוח אחת לחודש על מספר המתנדבים שעובדים בפועל על מספר המתנדבים שרשומים לאירועים עתידיים.
לידע את ברוך ובנץ על כל דבר שיש בו צורך לגבי פעילות מתנדבים.
המשרה היא חלקית.
רכז מתנדבים יעזור בגיוס תרומות, או בגיוס מתנדבים שיגייסו תרומות.
צריך להיות בעל תקשורת בינאישית טובה יכולת זיהוי וטיפוח אנשים לתפקידים שונים.
על הרכז לארגן ישיבות צוות ואירועי גיבוש עבור מתנדבי שיש"צ לכל פרויקט ולכל הפרויקטים ביחד.
המתנדבים הדרושים: הפעלה של קבוצות חברתיות בערים השונות. מציאת מנהיגים מהקהילה שיוכלו לפתח קבוצות מפגש.
קבוצת מתנדבים שתעסוק בגיוס תרומות.
קבוצת מתנדבים שתעסוק בפרסום שיווק והפצה של פרויקטים
מתנדבים שיש להם כושר ביטוי והופעה נאותה כדי לגייס מתנדבים נוספים.
מתנדבים בעלי ציוד שימושי לפעילויות שונות.
המתמודדים לתפקיד יעברו ראיון אישי ומבחן קבלה.
בין היתר מבחן בהבעה בכתב ובעל פה , יעביר דיווח שוטף להנהלה,
יהיה מחויב לתפקיד ב-.100% .
יקבל את המידע הידע והכלים הדרושים לו להצלחה בתפקידו.
ישתתף בכל ישיבות הוועד המנהל הקשורים לפעילות מתנדבים וכיוון של פרויקטים.
ימנה אחראי על כל פרויקט מהמתנדבים של אותו פרויקט.
ייזום פעילויות גיבוש וחברה.
ייקח חלק בפעילויות עצמן.
חייב להגיע עם קבלות