לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

דף קשר

טוב זה לא לפני חצות אבל העיקר הכוונה :-)

גרעין
איתן קורניק ek1965@walla.com 0508-524194
בן ציון סליוז ben@6tzvaim.com 0525-691909
ברוך אורן baroch@6tzvaim.com 0523-563147
חיים טל haimtal@walla.co.il 052-2314182
ניצן אביב mi_ar@walla.com 03-5255366
נעמה ניר naamanir@bezeqint.net 054-2286468
רוני בת-אל שמש ronnibes@hotmail.co.il 054-5883399

פריפריה
אדם ??
אמיר סימן טוב linshom@gmail.com 0548-158185
דנה פוחיל danapohil@gmail.com 0546-203786
חנה וייס haanna35@walla.co.il 054-4582893

עדכון לדף הקשר

עדכון לדף הקשר:
גרעין
איתן קורניק ek1965@walla.com 0508-524194
בן ציון סליוז ben@6tzvaim.com 0525-691909
ברוך אורן baroch@6tzvaim.com 0523-563147
חיים טל haimtal@walla.co.il 052-2314182
ניצן אביב mi_ar@walla.com 03-5255366
נעמה ניר naamanir@bezeqint.net 054-2286468
רוני בת-אל שמש ronnibes@gmail.com 054-5883399

פריפריה
אדם ??
אמיר סימן טוב linshom@gmail.com 0548-158185
דנה פוחיל danapohil@gmail.com 0546-203786
חנה וייס haanna35@walla.co.il 054-4582893

ברוך

איתן קורניק

איתן קורניק ek1965@walla.com 0508-524194
בן ציון סליוז ben@6tzvaim.com 0525-691909
ברוך אורן baroch@6tzvaim.com 0523-563147
חיים טל haimtal@walla.co.il 052-2314182
ניצן אביב ni_av@walla.com 03-5255366
נעמה ניר naamanir@bezeqint.net 054-2286468
רוני בת-אל שמש ronnibes@gmail.com 054-5883399

פריפריה
אדם ??
אמיר סימן טוב linshom@gmail.com 0548-158185
דנה פוחיל danapohil@gmail.com 0546-203786
חנה וייס haanna35@walla.co.il 054-4582893