לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

אחראית מדדים

אחראית על ניהול ויישום של מדדי ניהול בארגון.

בין תחומי האחריות:
נהלים לתיעוד ותחקור על בסיס מדדים
הטמעת המחוייבות להערכת תמחיר מקדימה ודיווח תכנון מול ביצוע