לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

נוהל ארגון קורס, סיליבוס והזמנת מרצים

1. יש להכין רשימת מרצים עם נושאים
2. לוודא עם כל מרצה שהוא מסכים לנושא ההרצאה ולכותרת שקבענו עבורו לפני פרסום הסיליבוס.

3. כחודש לפני האירוע להתקשר להזכיר למרצה את ההרצאה.

4. עשרה ימים לפני האירוע עד שבוע לפני האירוע, יש לבצע סבב טלפונים מסודר, לכל הגורמים שנוכחותם חובה. לוודא שהם קיבלו את ההזמנה ולשאול האם הם מתכננים להשתתף.
5. יש לשלוח הודעה כתובה או דוא"ל ביום שלפני האירוע בשעה 9:00 בבוקר, ולבקש שיאשרו קבלתה. אם עד אותו יום בשעה 16:00 לא אושרה ההודעה, יש להתקשר פיזית לאורח יום לפני האירוע בשעה 17:00 בערך.

אחרי האירוע:
לרשום נוכחות באירוע ולהצליב, ככה נדע על מי אפשר לסמוך :-)