לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

תלונת לקוח

טופס תלונת הלקוח באדיבות חברת EIM (מתוך אתר האינטרנט שלה בקישור http://www.eimsys.co.il/marketing.asp?num=24)

בשלב זה נסתפק בניסוח המקורי של הטופס.