לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

הכשרה למנהל משרד

החומרים שמנהל משרד צריך להכיר.
פרק א' - מבוא לשישה צבעים
פרופיל שישה צבעים
תוכנית אסטרטגית לקהילה 2007
תוכנית אסטרטגית לקהילה 2008
ספר פעילויות (שהוכן לקראת הבקשה לסעיף 46)

פרק ב' - רקע ונהלי עבודה בעמותה ובשישה צבעים>.
נהלי שישה צבעים
משמעות הסודיות בהקשר הגאה
אבטחת מידע ושמירת סודיות
כץ, אופיר. חוק העמותות. הוצאת שתי"ל (ספר)

פרק ג' - כספים והנהלת חשבונות
נהלי כספים בתנועת הצופים

פרק ד' - ניהול והפעלת מתנדבים, ארגון קהילתי (community organizing)

פרק ה' - גיוס כספים
העשירים מתעשרים והעניים כותבים בקשות תמיכה. הוצאת שתי"ל (ספר)
הדרכה בסיסית לספריית הקרנות של שתי"ל (וידאו)

פרק ו' - אתר שישה צבעים
פתיחת משתמש בעל הרשאות ניהול משרד
פתיחת כתבה חדשה
שידור וידאו
קריאות - הזנת קריאה חדשה, למי מותר לפתוח קריאה / להזין התקדמות.
שליפת דו"ח ריכוז קראות

מסמכים שיש לאשר בחתימה:
א. נוהל רישום הכנסות בעמותה
ב. פרטי מתנדב / עובד לביטוח לאומי
ג. תנאי התנדבות / העסקה
ד. הצהרה - שמירת סודיות