לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

חוקר מופי"ק - מחקר ופיתוח היומן הקהילתי

מופי"ק: מחקר ופיתוח יומן קהילתי

הסבר קצר על התפקיד
תפקידו של חוקר המופי"ק הוא לעקוב אחר אירועים קהילתיים, אירועים עתידיים כמו גם היסטוריים. באמצעות תפקיד זה, ייחשף החוקר למגוון האירועים הקהילתיים שמתוכננים עוד מראשית התכנון, ויוכל ללמוד איך הם התפתחו מרעיון לכדי אירוע. כמו כן ייחשף החוקר להיסטוריה הרחבה של הקהילה.

חוקר המופי"ק יגשים את הערכים הבאים:
* מודעות קהילתית בנושא אירועים חשובים בקהילה
* שימור ההיסטוריה הקהילתית

משימות
במסגרת התפקיד, על החוקר לבצע את המשימות הבאות:
* לחקור ארגונים בקהילה ולדלות מהם מידע לגבי האירועים העתידיים כמו גם ההיסטוריים
* לסקר את האירועים
לביצוע משימות אלו, יידרשו כ-2-3 שעות שבועיות מהמתנדב. מכיוון שאת היומן אנו מתכננים להוריד לדפוס בחודש ספטמבר, במהלך החודשים יולי-אוגוסט יידרשו מהמתנדב כארבע שעות שבועיות.
החוקר יהיה חלק מצוות חוקרים. שיתוף הפעולה, חלוקת המטלות והמעקב אחרי ההתקדמות של החוקרים בצוות יבוצע ע"י מערכת ניהול ממוחשבת באתר שישה צבעים.

כישורים נדרשים:
* כושר התבטאות בע"פ ובכתב
* יכולת לחקור ולדובב
* ידע בסיסי ובקיאות בארגונים, גופים ואישים בקהילה
* ידע כללי בהפעלת מחשב

הכשרה והערכה
לצורך מילוי תפקידו, יעבור המתנדב הכשרות בנושאים שונים, כגון: כתיבה ותחקיר עיתונאי, קורס צילום, הדרכה על מערכת ניהול התוכן, היכרות עם אישים וארגונים בקהילה.
את ההערכה למתנדב יבצע רכז פרויקט היומן הקהילתי.