לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

מו"ש - מקורות ושימושים

ברוכים הבאים וכיוצ"ב.
מסכי הזנה - TBD
מסכי עריכה - TBD
דוחות
הנחת העבודה במערכת היא שגורם מתקצב החליט לעשות לנו את המוות, והמציא מיון חדש לתקציב. זה אחרי שאנחנו כבר ישבנו והשקענו קרוב לשבועיים עבודה להקים את התקציב של העמותה, ולהעביר אותו אישור בועד המנהל.
מעבר לזה, הגורם המתקצב האהוב החליט שהוא צריך גם השוואה בין התקציב שאושר בכלל העמותה, לפי המיון שלו, לבין התקציב הפרויקטלי.
(לפעמים נדמה לי שכל מטרתם של הדוחות הללו היא לסנן עמותות שאין להם אנשי מערכות מידע / רואי חשבון משועממים)

לפיכך כדי להפיק כל אחד מהדו"חות, נדרשים הפרמטרים הבאים:
א. בחירת "שפה" (מיון) לפי הגורם המתקצב.
ב. בחירת שנת פעילות.
ג. בחירת הפרויקט/ים הנתמכים

כרגע, לשם הקלה על צוות התכנות, נלקחות ההנחות הבאות:
א. שפה=מפעל הפיס
ב. שנת פעילות=2009
ג. בחירת הפרויקט/ים הנתמכים=פרויקט 440 (מה קורה) וכן 430 (קורס וידאו קהילתי)

בנוסף לכך, ההנחה היא שאין צורך בנתונים ברמת השורה לכלל הפעילות. לכן, הוזנו נתונים ברמת הסעיף לכלל הפעילות, ונתונים ברמת השורה אך ורק לפרויקטים 430,440 לשנת 2009.

דוחות עבור תמיכות ממשלתיות ורשויות מקומיות:

 • דו"ח הצעת תקציב מאושרת "מקורות שימושים לכלל פעילות העמותה"

 • ד"ח ביאורים למקורות

 • דו"ח עלות הפעילות לפרויקטים הנתמכים מול כלל פעילות העמותה

 • דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות לכלל פעילות העמותה. • דוחות עבור תמיכות המועצה לתרבות ואומנות של מפעל הפיס:

  • דו"ח (הצעת) תקציב מפורט לפרויקט (לפי מיון מפעל הפיס)


  • 2009

   קוד פרויקטשם פרויקטסעיףתת סעיףתקציב
   430שכר ונלוותשירותי משרד ולוגיסטיקה14500
   430הוצאות הפקה וחומריםערכת לימוד2850
   430הוצאות הפקה וחומריםהכשרה מקצועית7920
   430הוצאות הפקה וחומריםקלטות, תקליטורים וציוד מתכלה300
   430הוצאות הפקה וחומריםתקשורת עם מתנדבים250
   430הוצאות הפקה וחומריםטקס סיום קורס6975
   430הוצאות הפקה וחומריםנסיעות840
   430הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקהחדרי עריכה וציוד צילום87400
   430הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקהחדר פעילות1600
   430הוצאות שיווק והפצהפרסום13660
   430השקעות ומכירותשווי פרסום במדיה עצמית1000
   430השקעות ומכירותמכירות – קורס וידאו3825
   430קרנות ותרומות פרטיותשווי שכר מתנדבים14500
   430קרנות ותרומות פרטיותתרומות בשווה כסף6380
   440שכר ונלוותעובדים בשכר42000
   440הוצאות הפקה וחומריםנסיעות13560
   440הוצאות הפקה וחומריםתקשורת עם מתנדבים1200
   440הוצאות הפקה וחומריםיום עיון מקצועי8300
   440הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקהחדר פעילות15600
   440הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקהתחזוקת אתר אינטרנט5796
   440הוצאות מבנים, ציוד ותחזוקהחדרי עריכה וציוד צילום100040
   440הוצאות שיווק והפצהפרסום30400
   440הוצאות אחרותערב הוקרה למתנדבים7360
   440הוצאות אחרותיום גיבוש למתנדבים28800
   440הוצאות אחרותטיול שנתי6100
   440השקעות ומכירותמכירות – קורס וידאו6000
   440השקעות ומכירותמכירות – יום גיבוש21000
   440השקעות ומכירותמכירות – טיול שנתי6200
   440השקעות ומכירותתמיכת משרד התקשורת180716
   440השקעות ומכירותשווי פרסום במדיה עצמית2000
   440קרנות ותרומות פרטיותשווי שכר מתנדבים27240
   440קרנות ותרומות פרטיותתרומות בשווה כסף16000