לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

דוח החזר הוצאות נסיעה חודשי למתנדב

שישה צבעים (ע"ר 58-048330-3)
רחוב האלון 35, ת.ד. 1584
גבעת עדה, 37808
לשימוש פנימי בלבד
דוח הוצאות נסיעה ברכב על-פי תעריף חשב בהתאם לנוהל החזר הוצאות נסיעה למתנדב

שגיאה בקריאה לדוח

אנא הוסף כפרמטרים לשורת הכתובת את השדות year ו-month
למשל:
?year=2009&month=3