לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

טופס עדכון סכומים - החזר הוצאות למתנדב

You must login or register to view this form.

טופס זה נועד לעדכון סכומים במערכת האינטרא-נט לעניין תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז-2007