לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

טופס הזנת הכנסות והוצאות בפרויקט

You must login or register to view this form.

16 במרץ 2016 - נתונים עד שורה 468 הוזנו בהנהלת החשבונות