לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

קיצורי דרך לפעולות במקל

קישורים נוחים לפעולות זריזות באינטרא-נט
.
טפסים ממוחשבים

טפסי גזברות וכספים

ניהול כספי פרויקט - משנת 2016 ואילך

טופס דיווח הכנסות והוצאות בפרויקט

טופס דיווח שעות עבודה

ספר תרומות (טופס מס הכנסה 1217)

טופס רישום ומעקב קבלות תרומה בסכום קבוע מראש

טופס החזר הוצאות נסיעה למתנדב

טפסי דיווח פרויקטאליים

טופס רישום נוכחות בפעילות

טופס תמיכות - עדכון בעלי תפקידים בעמותה

טפסים כלליים

טופס הערכת מאמץ לעובד

טופס קריאת מוני חשמל

מערכת ניהול ובקרת הדפסות

טופס החזר הוצאות למתנדב - טופס ישן

טפסים לשימוש משרדי בלבד

טופס עדכון פרויקטים ופעילויות

טופס עדכון שכר מינימום

טופס עדכון תעריפי אחזקת רכב ע"פ חשב

טופס עדכון סכומים - החזר הוצאות למתנדב

טופס הזנת תעריפי חשמל לקוט"ש

מערכת ניהול ובקרה תקציבית (TEST)


דוחות

דוח שעות עבודה לעובד - חודשי

דוח תקופתי - החזר הוצאות למתנדב (משנת 2011)

דוח סטטיסטיקות נוכחות בפעילות שכר מינימום קבוע על 20.70

דוח סטטיסטיקות נוכחות בפעילות - גרסה עובדת ישנה (שכר מינימום לא מעודכן)

דוח סיכום פעילות לשנת התנדבות

דוח מערכת מקורות ושימושים

דוח ריכוז החזרי נסיעות למתנדב

טופס 1254|נספח לדוח השנתי-דוח החזר הוצאות למתנדב

מודל דוחות 2012:


רשימת דוחות - http://www.6tz.org.il/sixtz
החזרי נסיעות, שורות לריווחית http://www.6tz.org.il/sixtz/refund/yearly_ride_expenses_refund_report_by...
שעות התנדבות מופרד בטאב 'sixtz/volunteer/yearly_hour_report_tsv'
sixtz_all_screens_page

.
קיצורי דרך במק"ל

הוספת איש קשר חדש

הוספת ארגון חדש

מציאת איש קשר במקל

יצירת קבוצה חדשה

עריכת קבוצות לאיש קשר

תפריט תפוצת דוא"ל


טפסים לדיווח בכתב (חובה להדפיס ולחתום)

הצהרת מתנדב לסיכום שנת התנדבות (אישור שעות התנדבות שנתי)

טופס בקשה ודיווח על הוצאות נסיעה למתנדב ברכבו הפרטי (ספר רכב)

טפסי השאלת ציוד

הסכם ערבות אישית עם הגבלת סכום

הסכם ערבות אישית להשאלת ציוד

טופס השאלת ציוד כללי

טופס השאלת ציוד צילום

טופס השאלת מגפונים

ניהול קופה והכנסות

טופס דיווח על הוצאות

התחייבות לרישום תקבולים

נהלים כלליים

טופס ניהול קופה קטנה

ריכוז רישום הכנסות בפעילות

החזר הוצאות למתנדבים

כיבוד - נספח הנהלת חשבונות

נסיעות - נספח הנהלת חשבונות

דוחות ודיווחים למס הכנסה

1250-בקשה להחזר הוצאות

1251-בקשה להחזר הוצ נסיעה

1252-בקשה להחזר הוצ טלפון

1253-בקשה להחזר הוצ אירוח

1254-דוח שנתי על החזר הוצאות למתנדב

1255-אישור שנתי למס הכנסה על החזר הוצאות למתנדב

תקציב

קובץ בסיס לבניית תקציב פעילות

הנחיות לבניית קובץ תקציב לפעילות

הלוואות חברתיות

טופס הלוואה

עסקים בקרבת העמותה

ריכוז טפסים ודוחות

טפסים ממוחשבים:
טופס לרישום נוכחות בפעילויות - http://www.6tz.org.il/node/566
טופס הערכת מאמץ לעובד - http://www.6tz.org.il/node/568
טופס החזר הוצאות נסיעה למתנדב - www.6tz.org.il/node/570
טופס תעריף חשב חודשי - www.6tz.org.il/node/572

דוחות:
דוח סטטיסטיקות נוכחות בפעילויות - http://www.6tz.org.il/node/569/revisions/597/view
דוח סיכום שעות פעילות לשנת התנדבות - http://www.6tz.org.il/node/569
דוח מערכת מקורות ושימושים מו"ש http://www.6tz.org.il/node/571
דוח ריכוז החזרי נסיעות למתנדב - www.6tz.org.il/node/573

קיצורים למקל:
עריכת קבוצות לאיש קשר 0 http://www.6tz.org.il/civicrm/contact/view?action=browse&selectedChild=g...

גרפיקה לאישור - יקיר הבר

איך נקדם את הספורט בישראל?

גרפיקה לאישור-מיס דוליטל

תודה

ניהול כספי פרויקט (משנת 2016)

מערכת לניהול כספי פרויקטים

טופס הזנת הכנסות והוצאות בפרויקט

16 במרץ 2016 - נתונים עד שורה 468 הוזנו בהנהלת החשבונות

טופס עדכון פרויקטים ופעילויות

טופס עדכון שכר מינימום

שלב תוכן