לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

6tzvaim: רשימת כל המסכים של מודול שישה צבעים

דוח שעות התנדבות שנתי בפורמט מופרד בטאב
דוח שעות התנדבות שנתי בפורמט HTML
דוח שעות התנדבות לפי שם מתנדב/ת, שנתי בפורמט HTML
דוח החזרי נסיעה לפי פרויקט, חודש וזכאי/ת בפורמט מופרד בטאב