לתשומת ליבך חלק מהמידע באתר מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות - המוסרו שלא כדין עובר עבירה!

6tzvaim: דוח שעות התנדבות שנתי בפורמט מופרד בטאב

please supply year as a 4 digit url parameter, e.g. /sixtz/volunteer/yearly_hour_report_tsv/2011 [/exclude_vaad]